Новини

17 СУ "Дамян Груев"
апр. 19‚ 2017

Родителска среща за IV клас

17 СУ "Дамян Груев"
апр. 16‚ 2017

Честито Възкресение Христово!

17 СУ "Дамян Груев"
мар. 03‚ 2017

Честит 3 март!

17 СУ "Дамян Груев"
мар. 01‚ 2017

Честита Баба Марта!

17 СУ "Дамян Груев"
ян. 10‚ 2017

11.01.2017 година – НЕУЧЕБЕН ДЕН

17 СУ "Дамян Груев"
ян. 01‚ 2017

Честита Нова 2017-та година!

17 СУ "Дамян Груев"
Дек. 25‚ 2016

Честито Рождество Христово!

Мисия

Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.

Екипът на 17 СОУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение подготвя учениците да бъдат отговорни личности, социално ангажирани, открити към света на идеите и културата, способни да се адаптират към бързото и естествено развитие на днешния свят. Училището е важен етап от живота на младите хора. Училищният екип има за цел да ги подпомага и насърчава, когато те нерядко срещат трудности.

Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя път в живота и да изгради своя успех.

Основни ценности

Мотивация, насочване и постижения на учениците
Гражданско образование
Култура

История

Разположено в екологично чист квартал, сред просторен зелен двор, 17 СУ "Дамян Груев" има 50 годишна традиция в областта на образованието, извънкласните дейности съвместно с училищното настоятелство, програми по интереси според желанията на учениците си.

Профил на купувача

Програми и проекти

Обществен съвет

Съставът на Обществения съвет към 17 Средно училище „Дамян Груев“ е следния:

1. Евгения Иванова Бурджиева, председател, представител на родителите
2. Николай Иванов Танов, редовен член, представител на район „Красна поляна“ – Столична община
3. Гергана Костова Ефремова, редовен член, представител на родителите
4. Юлиян Недялков Балчев, редовен член, представител на родителите
5. Симеон Дамянов Макавеев, редовен член, представител на родителите

Училищно настоятелство

Към 17 Средно училище "Дамян Груев" активно функционира училищно настоятелство, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Настоятелството се нарича "АРУРОФЕ – Асоциация на родителите на учениците от 17 СОУ „Дамян Груев“ с ранно обучение по френски език" и участва в организацията на много от извънкласните и извънучилищните дейности в нашето училище.

Председател: Диана Кирилова

Нормативни документи

Държавни документи

Училищни документи

Прием

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ I КЛАС:

 • първи чужд език – френски /І – VIІ клас/
 • втори чужд език – английски /V – VIІ клас/
ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА I - IV КЛАС:

 • иновативни методи на преподаване и използване на интерактивни техники в образователния процес
 • обучение с учители по френски език
 • обучение с френски учители
 • образователни програми и сътрудничество с европейски училища
 • екскурзии, зелени, сини и ски училища
 • извънкласни дейности - според интересите на учениците
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:

Профил "Чужди езици" със следните профилиращи предмети:

 • Френски език
 • Латински език
 • Испански/Италиански/Румънски език по избор
 • История и цивилизации

Профил "Хуманитарни науки" със следните профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизации
 • Философия

В профил "Хуманитарни науки" се изучават и следните езици:

 • Френски език
 • Латински език
 • Старобългарски език

Ученици

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК - www2.mon.bg/adminer

Тук може да се запознаете с актуална информация за постиженията на вашето дете в училище - оценките и отсъствията за текущата учебна година.

Родителите попълват:

ЕГН на ученика, номер в клас и код на училището - 2208017

Контакти

Свържете се с нас

Телефон

Директор - д-р Антоан Тонев
02/920 30 50
Канцелария - 02/821 71 88
Факс - 02/920 30 50

Адрес

Град София
Красна поляна, 1373
ж.к. "Западен парк" № 132

Пишете ни

Карта