17 СОУ "Дамян Груев" - София
с ранно чуждоезиково обучение

Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Контакти
НОВИНИ


......За родителите на седмокласници

......Документи за прием в I клас

......Протокол класиране

......Списък I класиране

......Списък резерви

......Протокол свободни места за първи клас

......Списък записани ученици в първи клас

......Свободни места за първи клас: 13

......Прием след VII клас



ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА








Уважаеми родители,

17 СОУ „Дамян Груев” обявява прием на 5 паралелки за І клас на учебната 2016/2017 година. Документи се приемат от 01.03.2016 г. до 30.05.2016 г.всеки работен ден от 7:30 до 16:00 ч. в канцеларията на училището.


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК - www2.mon.bg/adminer

...........Тук може да се запознаете с актуална информация за постиженията
.......на вашето дете в училище - оценките и отсъствията за текущата
.......учебна година.
...........Родителите попълват:
.......ЕГН на ученика, номер в клас и код на училището - 2208017



Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.
Екипът на 17 СОУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение подготвя учениците да бъдат отговорни личности, социално ангажирани, открити към света на идеите и културата, способни да се адаптират към бързото и естествено развитие на днешния свят. Училището е важен етап от живота на младите хора. Училищният екип има за цел да ги подпомага и насърчава, когато те нерядко срещат трудности.
Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя път в живота и да изгради своя успех.

Основни ценности:
Мотивация, насочване и постижения на учениците
Гражданско образование
Култура
КОНТАКТИ



АДРЕС

......Град София
......Област - София град
......Община -Столична
......Район - Красна поляна
......Пощенски код: 1373
......ж.к. "Западен парк" №132

ТЕЛЕФОН

......Директор - 02/920 30 50
......Канцелария - 02/821 71 88
......Факс - 02/920 30 50

......E-mail: lycee17_bg@yahoo.fr
......www.17sou-sofia.eu

ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ

......Aвтобуси - 77, 72
......Tрамваи - 8,10
......Mаршрутни таксита - 32
......Mетро - метростанция "Вардар"




УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА - за учебната 2016/2017 година:

......ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ I КЛАС:
...........-първи чужд език – френски / І – VIІІ клас /
...........-втори чужд език – английски / V – VIІІ клас /

......ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:
...........Чуждоезиков профил с профилиращи предмети -
...........-Френски език
...........-Английски/Немски по избор
...........-История и цивилизация
...........-География и икономика

......ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА I - IV КЛАС:
...........-обучение с френски учители
...........-образователни програми и сътрудничество с европейски училища
...........-екскурзии, зелени, сини и ски училища
...........-извънкласни дейности - според интересите на учениците


ИСТОРИЯ
.........Разположено в екологично чист квартал, сред просторен зелен двор,
.....17 СОУ "Дамян Груев"има 50 годишна традиция в областта на образованието,
.....извънкласните дейности съвместно с училищното настоятелство,
.....програми по интереси според желанията на учениците си.








......Спортни състезания



......Компютърни кабинети
......Интернет





ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
......Министерство на образованието
......и науката

......РИО София - град

......Мрежа на учителите новатори

......Национален образователен портал

......Департамент за информация
......и усъвършенстване на учители

......Проект "Успех"

......Център за развитие
......на човешките ресурси

......За матурите





Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Контакти