ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КОНТАКТИ

АДРЕС

Град София

Област - София град

Община - Столична

Район - Красна поляна

Пощенски код: 1373

ж.к. "Западен парк" № 132

ТЕЛЕФОНИ

Директор - д-р Антоан Тонев

телефон: 02/920 30 50

Канцелария - 02/821 71 88

Факс - 02/920 30 50

 

E-mail: lycee17_bg@yahoo.fr

www.17sou-sofia.eu

ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ

Aвтобуси - 77, 72

Tрамваи - 8, 10

Mаршрутни таксита - 32

Mетро - метростанция "Вардар"


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието
и науката

РИО София - град

Мрежа на учителите новатори

Национален образователен портал

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Проект "Успех"

Център за развитие на човешките ресурси

За матуритеУважаеми родители,

17 СОУ „Дамян Груев” открива новата учебна 2016/2017 година на 15 септември от 9:00 часа. Каним всички ученици да присъстват на тържеството. На добър час!


За родителите на седмокласници

Документи за прием в I клас

Протокол класиране

Списък I класиране

Списък резерви

Протокол свободни места за първи клас

Списък записани ученици в първи клас

Свободни места за първи клас: 14

Прием в VIII клас


Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.

Екипът на 17 СОУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение подготвя учениците да бъдат отговорни личности, социално ангажирани, открити към света на идеите и културата, способни да се адаптират към бързото и естествено развитие на днешния свят. Училището е важен етап от живота на младите хора. Училищният екип има за цел да ги подпомага и насърчава, когато те нерядко срещат трудности.

Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя път в живота и да изгради своя успех.

Основни ценности:

История

Разположено в екологично чист квартал, сред просторен зелен двор, 17 СОУ "Дамян Груев" има 50 годишна традиция в областта на образованието, извънкласните дейности съвместно с училищното настоятелство, програми по интереси според желанията на учениците си.


УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА - за учебната 2016/2017 година:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ I КЛАС:

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:

Чуждоезиков профил с профилиращи предмети -

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА I - IV КЛАС:


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК - www2.mon.bg/adminer

Тук може да се запознаете с актуална информация за постиженията на вашето дете в училище - оценките и отсъствията за текущата учебна година.

Родителите попълват:

ЕГН на ученика, номер в клас и код на училището - 2208017   Спортни състезания


   Компютърни кабинети
   Интернет